background

In 2018 wil de Volkswagen Groep marktleider zijn, ook op het gebied van duurzaamheid! Zij hebben zich tot doel gesteld om in 2018 25% reductie op het milieu te realiseren bij de productie van voertuigen (energie, water, emissies en afval). De doelstellingen van de Volkswagen Groep zijn concreet en worden gemonitord. Voor meer informatie, klik hier.

Volkswagen heeft een strategie ontwikkeld hoe ze de levenscyclus van een voertuig bekijken en welke activiteiten ze ondernemen om de totale impact op het milieu te minimaliseren.

Brochure over levenscyclusstrategie 
Filmpje over environmental commendation

De EU heeft besloten dat de gemiddelde uitstoot per jaar/per vloot van een fabriek niet meer mag bedragen dan 95 g/km CO2 in 2020. De Volkswagen Groep steunt deze doelstelling van harte!

Wist u dat:

  • De Volkswagen Groep in 2018 wereldleider wil zijn op elektrische mobiliteit?
  • De groep in 2016 een investering deed van € 600 miljoen in duurzame energieprojecten.
  • ŠKODA de award voor milieuvriendelijke logistiek innovatie heeft ontvangen? klik hier
  • Volkswagen 25% milieuvriendelijker produceert? Lees meer