background

Pon wil de impact op het milieu minimaliseren en wil voor zijn klanten, samen met leveranciers, partners en de overheid, duurzame mobiliteitsoplossingen ontwikkelen. Daarnaast neemt Pon zijn verantwoordelijkheid om zijn eigen milieu impact te minimaliseren.

Pon en milieu

Voetafdruk Pon 

Wist u dat:

  • Pon ISO 14001 gecertificeerd is? ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.
  • Wist u dat Pon afspraken maakt met zijn transporteurs om een duurzamer transport te garanderen?