background

Pon is ervan overtuigd dat de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar zal zijn door toepassing van alternatieve brandstoffen, nieuwe technieken en gedragsveranderingen. Het is dan ook de missie van Pon om voor zijn klanten - samen met leveranciers, partners en de overheid - te streven naar een leidende positie in de markt door toepassing van technologieën, brandstoffen en oplossingen voor duurzame mobiliteit. Dit alles vanuit een duurzame Pon-operatie.